Danh mục sản phẩm
Liên hệ

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SMC)

Lô 6 đường E, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 3754 0245                                      Fax:08. 3754 0247